E drejta familjare

Description:

E DREJTA FAMILJARE Si pjese perberse e sistemit juridik ajo studion tersine e normave juridike qe rregullojne mardheniet familjare-martesore,midis prinderve dhe femijeve te birsimit dhekujdestarise... by Hamzi_Durmishi

Type:

doc